Πρόσκληση απόσπασης εκπαιδευτικών από την περιοχή της Α΄ Μαγνησίας στην περιοχή της Β΄ Μαγνησίας ΚΑΙ ΑΠΟ Β’ ΣΕ Α’ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2024-2025

ΕΝΤΥΠΟ-1Α-ΑΙΤΗΣΗ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Α’ ΣΕ Β’ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ Β’ ΣΕ Α’ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2024-2025

Views: 350