Υποβολή ενστάσεων μέχρι και την Πέμπτη 08-07-2021 και ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο email:

 pysde@dide.mag.sch.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 28-06-2021 – ΠΥΣΔΕ 14η-15η – ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ- ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ’06 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΄06 2021 ΕΚΤΟΣ ΠΕ02

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ Β-Ο-Μ ΕΚΤΟΣ ΠΕ02 – ΟΡΘΗ – ’06 2021

Visits: 145