Υποβολή ενστάσεων μέχρι και την Πέμπτη 08-07-2021 και ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο email:

 pysde@dide.mag.sch.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29-06-2021 – ΠΥΣΔΕ 16η – ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ02 -’06 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ02 ΄06 2021

 

Visits: 106