Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής (ΤΣΕ) Διευθυντών /τριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας με βάση την παρ.3 του άρθρου 40 του Ν. 4823/2021(ΦΕΚ Α’ 136) ανακοινώνει τον Αναπροσαρμοσμένο Αξιολογικό Πίνακα Επιλογής Υποψηφίων Διευθυντών /τριών επαναπροκήρυξης κενών θέσεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων που υποβλήθηκαν.
Σημειώνεται ότι το ΤΣΕ θα ενημερώσει προσωπικά τον κάθε υποψήφιο σχετικά με την αποδοχή ή τη μη αποδοχή των ενστάσεών τους.

Αναπροσαρμοσμένος Κατόπιν των Ενστάσεων 20230826

Visits: 608