ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι οι αποφάσεις ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ άδειας διδασκαλίας  σε Φροντιστήρια, ΚΞΓ και κατ’οίκον, όσων έχουν υποβάλει αίτηση στην υπηρεσία μέχρι και 28/02/2022 έχουν εκδοθεί. Επίσης έχει εκδοθεί το σύνολο των ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ που έχουν κατατεθεί στη διεύθυνσή μας.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στο ισόγειο του κτηρίου «Μουρτζούκου» (Επτά Πλατανίων 16) που στεγάζεται η ΔΔΕ Μαγνησίας για να τις παραλαμβάνουν καθημερινά 13.30-14.30 με την ταυτότητά τους.

Τονίζουμε ότι με βάση την υπ’αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136/ ΚΥΑ ΦΕΚ /Β /5138 το κοινό εισέρχεται στο κτήριο της ΔΔΕ Μαγνησίας κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:

[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού,

[β] ισχύοντος πιστοποιητικού νόσησης,

[γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR έως και 72 ώρες ή rapid test έως και 48 ώρες)

Σε κάθε περίπτωση κατά την προσέλευση και παραμονή στο κτήριο της ΔΔΕ Μαγνησίας η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

Υπενθυμίζουμε ότι ύστερα από την τροποποίηση της περ. 6 της υπο παρ. Θ12 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 493/2012 οι προηγούμενες άδειες που έχουν ανανεωθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ ισχύουν μέχρι και 31/03/2022.

Visits: 358