Διαφάνειες

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Πινάκων Δεκτών – Μη Δεκτών Υποψηφίων Διευθυντών μετά από Ενστάσεις

Ανακοινώνουμε τους Πίνακες Δεκτών Υποψηφίων Διευθυντών/ριων Σχολικών…
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Δικαιολογητικά για Λήψη Αντιστοιχίας Τίτλου Σπουδών Ξένου Σχολείου της Αλλοδαπής

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΞΕΝΟΥ…
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Παραλαβή Πιστοποιητικών Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) περιόδου Μαΐου 2022

Από την Δ.Δ.Ε.  Μαγνησίας ανακοινώνεται ότι παρελήφθησαν…
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή διευθυντών προτύπων επαγγελματικών λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ω83Ζ46ΜΤΛΗ-ΟΚΜ
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Επιλογής Διευθυντών Σχολ Μονάδων Μαγνησίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ-ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε.Μαγνησίας 2022 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
περισσότερα....