Διαφάνειες

Για Εκπαιδευτικούς

ΠΡΑΞΗ 19η 30-6-2022 Ανακοίνωση Βελτιώσεων- Οριστικών Τοποθετήσεων από Μετάθεση- Γενικής Β΄- Μαγνησίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΠΌ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Β…
περισσότερα....
Για Εκπαιδευτικούς

Πράξη 19η 30-6-2022 – Ανακοίνωση Βελτιώσεων -Τοποθετήσεων από Μετάθεση Ειδικής Αγωγής σε ΣΜΕΑΕ&Τ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΠΌ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ…
περισσότερα....