Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Ανακοινοποίηση Πίνακα Συνεντεύξεων υποψήφιων Δ/ντων, λόγω εκτάκτου δυστυχούς γεγονότος

Με τη συναίνεση των υποψηφίων ο πίνακας…
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Για Απόσπαση Στο Εξωτερικό Από Το Σχολικό Έτος 2023-2024 Και Από Το Ημερολογιακό Έτος 2024 Νοτίου Ημισφαιρίου

(ΡΡΦ246ΜΤΛΗ-Λ3Θ)_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧ ΕΤΟΣ 2023-2024_ ΦΥΛΛΟ…
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2023_ΑΔΑ Ψ08Γ46ΝΠΙΘ-ΑΨΩ Ενημέρωση για…
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Ορισμός ημερομηνιών πρόσκλησης των υποψηφίων Διευθυντών/τριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας σε συνέντευξη – Ανακοινοποίηση 8_3

00_Πρόγραμμα Συνεντεύξεων 8_3
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Ορισμός ημερομηνιών πρόσκλησης των υποψηφίων Διευθυντών/τριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας σε συνέντευξη.

Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής (ΤΣΕ) Διευθυντών /τριών…
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Αναπροσαρμοσμένος Αξιολογικός Πίνακας Επιλογής Υποψηφίων Διευθυντών /τριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.

Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής (ΤΣΕ) Διευθυντών /τριών…
περισσότερα....