Ανακοινώσεις - Σελίδα 10

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη μαθητεία

ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΠΔΕ-ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΔΕ 138797 1-11-2021
περισσότερα....