Ανακοινώσεις - Σελίδα 8

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2021-22.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΝ 2021_ΑΔΑ Ω2Ζ54653ΠΩ-ΜΝΩ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ…
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην ΚΥ των Γενικών Αρχείων του Κράτους, και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος για το σχολικό έτος 2021-2022

ΩΥΧ846ΜΤΛΗ-ΠΦΤ
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ 11 Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2021-2022’

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕ 11 & ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ…
περισσότερα....