Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών Σχολείων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το σχολικό έτος 2022-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΤΕΧΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΕΜ16) ΣΧ.…
περισσότερα....