Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Πινάκων Δεκτών – Μη Δεκτών Υποψηφίων Διευθυντών μετά από Ενστάσεις

Ανακοινώνουμε τους Πίνακες Δεκτών Υποψηφίων Διευθυντών/ριων Σχολικών…
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Τροποποίησης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Πλήρωση Με Επιλογή Των Θέσεων Διευθυντών/Ντριων Προτύπων Και Πειραματικών Σχολείων

ΨΚΦΒ46ΜΤΛΗ-ΕΦ0
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Τροποποίηση Της Προκήρυξης-Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Πλήρωση Θέσεων Με Επιλογή Διευθυντών Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.Επα.Λ.)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-Π ΕΠΑ Λ
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Δικαιολογητικά για Λήψη Αντιστοιχίας Τίτλου Σπουδών Ξένου Σχολείου της Αλλοδαπής

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΞΕΝΟΥ…
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Παραλαβή Πιστοποιητικών Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) περιόδου Μαΐου 2022

Από την Δ.Δ.Ε.  Μαγνησίας ανακοινώνεται ότι παρελήφθησαν…
περισσότερα....