Για Εκπαιδευτικούς - Σελίδα 4

Για Εκπαιδευτικούς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση τριών (3) εκπ/κών κλ. ΠΕ78, στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ…
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 3ΕA/2022, 4ΕA/2022 και 5ΕA/2022 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

20220429 48772_Ε1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛ. ΥΠΑΙΘ Ψ4ΡΒ46ΜΤΛΗ-Γ5Ν
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας,ως διοικητικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

ΨΞΝ0ΟΞΛΔ-ΕΦ5_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΕΠ
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων, στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού κ,α.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου…
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή διευθυντών και υποδιευθυντών σχολείων δεύτερης ευκαιρίας

ΕΞΕ - 46305 - 2022 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ…
περισσότερα....
Για Εκπαιδευτικούς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΗ_ΠΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_9ΨΧΣ46ΜΤΛΗ-ΞΔΦ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ_Ω2ΚΩ46ΜΤΛΗ-Φ70
περισσότερα....