Για Εκπαιδευτικούς - Σελίδα 5

Για Εκπαιδευτικούς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρόσκληση Στελέχωσης Γραφείου Νομικής Υποστήριξης ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ…
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση ενδιαφερόμενων μόνιμων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για επιλογή προτιμήσεων σε Αιτήσεις Μετάθεσης για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης από ΣΜΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ – Ανακοίνωση κενών οργανικών θέσεων ανά σχολική μονάδα

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ της Δ/νσης Δ.Ε.…
περισσότερα....