ΠΥΣΔΕ

ΠΥΣΔΕ

ΠΥΣΔΕ Πράξη 40η -Ανακοίνωση Τροποποίησης Απόσπασης Τοποθέτησης- Διάθεσης Συμπλήρωσης Ωραρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ ΠΡΑΞΗ 40η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ ΠΡΑΞΗ…
περισσότερα....
Για Εκπαιδευτικούς

Πράξη ΠΥΣΔΕ 39η -Ανακοίνωση Τροποποίησης Απόσπασης Τοποθέτησης- Διάθεσης Συμπλήρωσης Ωραρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ ΠΡΑΞΗ 39η
περισσότερα....
Για Εκπαιδευτικούς

Πράξη ΠΥΣΔΕ 37η -Ανακοίνωση Τροποποίησης Απόσπασης Τοποθέτησης- Διάθεσης Συμπλήρωσης Ωραρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ ΠΡΑΞΗ 37η
περισσότερα....
Για Εκπαιδευτικούς

Πράξη ΠΥΣΔΕ 36η -Ανακοίνωση Τροποποίησης Απόσπασης Τοποθέτησης- Διάθεσης Συμπλήρωσης Ωραρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ ΠΡΑΞΗ 36η
περισσότερα....