ΠΥΣΔΕ - Σελίδα 2

Για Εκπαιδευτικούς

Πίνακας Μορίων για Βελτίωση ή Οριστική Τοποθέτηση (μετά Ενστάσεων και Νεοδιόριστων)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ…
περισσότερα....