ΠΥΣΔΕ - Σελίδα 3

Για Εκπαιδευτικούς

Ανακοινοποίηση Πίνακα Μορίων Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, για Βελτίωση ή Οριστική Τοποθέτηση

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΩΝ ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού…
περισσότερα....
Για Εκπαιδευτικούς

Πίνακας Μορίων για Βελτίωση ή Οριστική Τοποθέτηση (μετά Ενστάσεων και Νεοδιόριστων)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ…
περισσότερα....