Η υποβολή των αιτήσεων είναι από 20 έως 27/5/2021.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αποσπάσεων ΕΕΠΕΒΠ_2021-22

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ_2021-22

ΒΕΒΑΙΩΣΗ για ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ

 

Επισκέψεις: 1