Οργανικές τοποθετήσεις σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) & Τ.Ε.

Υποβολή ενστάσεων μέχρι και την Τρίτη 08-06-2020 και ώρα 11:00 π.μ. στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο email: pysde@dide.mag.sch.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 04-06-2021 – ΠΥΣΔΕ 10η – ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ σε ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε. 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΣΜΕΑΕ-ΤΕ)

Επισκέψεις: 57