ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

  1. Οι αναπληρωτές θα πρέπει να προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης (σχολείο με τις περισσότερες ώρες) στις  08.00 η ώρα.

Να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους, όπως περιγράφονται στην ιστοσελίδα μας

Οι διευθυντές των σχολείων να προβαίνουν στη ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο myschool  πάραυτα την ίδια ημέρα

Οι αναπληρωτές αμέσως μετά να εισέλθουν από σταθερό Η/Υ στην εφαρμογή anaplirotes.gov. gr,  προκειμένου να κάνουν αποδοχή της ψηφιακής σύμβασης

Προσοχή ! Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 14.00 η ώρα καθημερινά, διαφορετικά δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα.

  1. Υπάρχει η δυνατότητα αναπληρώτρια λόγω κύησης /λοχείας , εάν το επιθυμεί, να αναλάβει υπηρεσία στην οικεία με τον τόπο κατοικίας της ΔΔΕ, κατόπιν συνεννόησης με τη ΔΔΕ Μαγνησίας
  2. Εκπαιδευτικοί που έχουν τοποθετηθεί σε εσπερινό σχολείο θα παρουσιαστούν για τη διαδικασία της ανάληψης στα γραφεία της ΔΔΕ Μαγνησίας

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΙΛ ΤΗΣ ΔΔΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ pysde@dide.mag.sch.gr , ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-11-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 15.00

 

Υποδείγματα Δικαιολογητικών

Τακτικός Προϋπολογισμός – Εξατομικευμένη – Εξειδικευμένη

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΨΗΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ χωρις εσπα ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΙΝ. ΔΙΩΞΗΣ

ΥΠΟΔ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ

 

ΠΔΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΨΗΛΗΣ ΠΔΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ χωρις εσπα

ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΙΝ. ΔΙΩΞΗΣ 

ΥΠΟΔ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΔΕ

 

 Μουσικοί-ΕΣΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΙΝ. ΔΙΩΞΗΣ

ΥΠΟΔ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

ΥΠΟΔ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

 

ΤΥ ΖΕΠ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΙΝ. ΔΙΩΞΗΣ

ΥΠΟΔ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΥ-ΖΕΠ ΥΠΟΔ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΥ-ΖΕΠ

Επισκέψεις: 6