Από τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας γίνεται γνωστό ότι έχουν ξεκινήσει  οι αιτήσεις για τον Δεύτερο Κύκλο Κινητικότητας Δημοσίων Φορέων με καταληκτική ημερομηνία την Κυριακή, 28-11-2021 και οι θέσεις  που  αφορούν την Δ.Δ.Ε. Ν. Μαγνησίας είναι οι ακόλουθες:

1.ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 1 ΘΈΣΗ

2.ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ – 1 ΘΕΣΗ

Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων έχουν μόνο μόνιμοι υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών που επιθυμούν να μεταταχθούν για να προσφέρουν υπηρεσία στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας.

Η ιστοσελίδα που οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν είναι η εξής: https://hr.apografi.gov.gr.

Επισκέψεις: 11