Παραλαβή Πιστοποιητικών Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2021

Από την Δ.Δ.Ε.  Μαγνησίας ανακοινώνεται ότι παρελήφθησαν τα Πιστοποιητικά των επιτυχόντων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2021. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλάβουν από το ισόγειο των γραφείων της ΔΔΕ Μαγνησίας Επτά Πλατανίων 16 – Συγκρότημα Μουρτζούκου:

  • Αυτοπροσώπως εφόσον είναι ενήλικοι – με επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
  • Οι νόμιμοι κηδεμόνες εφόσον είναι ανήλικοι με επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
  • Από άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής και με επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

Τονίζουμε ότι με βάση την υπ’αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136/ ΚΥΑ ΦΕΚ /Β /5138 το κοινό εισέρχεται στο κτήριο της ΔΔΕ Μαγνησίας κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:

  • [α] πιστοποιητικού εμβολιασμού,
  • [β] ισχύοντος πιστοποιητικού νόσησης,
  • [γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR έως και 72 ώρες ή rapid test έως και 48 ώρες). Οι ανήλικοι  έως και δεκαεπτά (17) ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9.

Σε κάθε περίπτωση κατά την προσέλευση και παραμονή στο κτήριο της ΔΔΕ Μαγνησίας η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

 

Επισκέψεις: 35