Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Υ.Α. πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων μελών ΕΕΠ για μόνιμο διορισμό σε ΣΜΕΑΕ.

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι Πέμπτη 20 έως Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022.

 

ΕΕΠ_Πρόσκληση διορισμών_Ω5ΜΠ46ΜΤΛΗ-ΥΚΧ (2)

ΕΕΠ_Πρόσκληση διορισμών_ΦΕΚ 3 ΑΣΕΠ (2)

Εγκύκλιος για πρόσκληση διορισμών_Ρ80Ρ46ΜΤΛΗ-65Η (2)

Επισκέψεις: 126