Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ διόρθωση σφάλματος στην Υ.Α. πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων μελών ΕΕΠ για μόνιμο διορισμό σε ΣΜΕΑΕ.

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται έως και την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022.

Εγκύκλιος για διόρθωση πρόσκλησης_65ΨΑ46ΜΤΛΗ-31Χ

ΕΕΠ_Πρόσκληση διορισμών_Ω5ΜΠ46ΜΤΛΗ-ΥΚΧ (3)

ΕΕΠ_Πρόσκληση διόρθωση_ΦΕΚ 4 ΑΣΕΠ

Επισκέψεις: 126