ΦΑΣΗ 1η: Εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά σε σχολική μονάδα ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Α’ και Β’ περιοχή) και επιθυμούν να ρυθμίσουν την υπεραριθμία που εμφανίζεται στο κλάδο που ανήκουν, καλούνται, αν το επιθυμούν, να αποστείλουν σχετική αίτηση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο: pysde@dide.mag.sch.gr 

από  29/05/2022  έως και την Τετάρτη 01/06/2022.

Η κατάθεση αίτησης με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δε θα γίνεται δεκτή.

Συνημμένα:

Επισκέψεις: 2407