Από την Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας ανακοινώνεται ότι παρελήφθησαν τα Πιστοποιητικά των επιτυχόντων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) περιόδου Δεκεμβρίου 2021.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλάβουν από τα γραφεία της ΔΔΕ Μαγνησίας Επτά Πλατανίων 16 – Συγκρότημα Μουρτζούκου:

• Αυτοπροσώπως εφόσον είναι ενήλικοι – με επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
• Οι νόμιμοι κηδεμόνες εφόσον είναι ανήλικοι με επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
• Από άτομα εξουιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής και με επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

Επισκέψεις: 97