Από το ΠΥΣΔΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Πράξη 16η 20-06-2022) ανακοινώνονται τα οργανικά κενά, μετά την τοποθέτηση των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών, όπως αυτά εμφανίζονται στο συνημμένο αρχείο.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι:

  1. μετατέθηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας
  2. ζητούν βελτίωση θέσης
  3. είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ (προσωρινά τοποθετημένοι)
  4. επιστρέφουν από το εξωτερικό

Να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για τα κενά που αναγράφονται στον πίνακα καθώς και για τυχόν κενά που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία των βελτιώσεων, μέχρι και την Πέμπτη 30-06-2022 και ώρα 15.00. ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο email: pysde@dide.mag.sch.gr

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι εκτός από τα αναγραφόμενα κενά του πίνακα, μπορούν να δηλώσουν και πιθανά κενά που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία των βελτιώσεων.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ- Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ για ΒΕΛΤΙΩΣΗ κ από ΜΕΤΑΘΕΣΗ 23 06 2022Α

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2022

Επισκέψεις: 2627