ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ

1 ΕΝΤΥΠΟ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

3 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

4 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

5 ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

6 ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ

7 ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΟ

8 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

9 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (1)

10.Υ.Δ. ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΥΠ. ΠΡΙΝ 1.1.2011

Επισκέψεις: 1032