Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2022 στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

02_ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ_07-09-2022

ΔΕ_ΣΥΝΟΔΩΝ

ΔΕ_ΣΥΝΟΔΩΝ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

ΔΕ_ΟΔΗΓΩΝ_Με-ΨΗΦ-ΤΑΧ

ΔΕ_ΟΔΗΓΩΝ

ΔΕ_ΟΔΗΓΩΝ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

Επισκέψεις: 575