Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας ανακοινώνει σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του Ν. 4823/2021(Α΄ 136):

  • Πίνακα Δεκτών Υποψηφιοτήτων Διευθυντών σχολικών μονάδων Δ.Ε. Μαγνησίας,
  • Πίνακα ΜΗ Δεκτών Υποψηφιοτήτων Διευθυντών σχολικών μονάδων Δ.Ε. Μαγνησίας,

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά των πινάκων εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, ήτοι από Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 έως την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023. Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων https://schooldirectors.minedu.gov.gr

ΔΔΕ Μαγνησίας 20230117 ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΔΔΕ Μαγνησίας 20230117 ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Βόλος 17/01/2023, 15:47

Επισκέψεις: 2216