Ανακοινώνουμε τους Πίνακες Δεκτών Υποψηφίων Διευθυντών/ριων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) Μαγνησίας, όπως καταρτίστηκαν, σύμφωνα με την 4η/25-01-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας μετά την εξέταση ενστάσεων.

ΔΔΕ Μαγνησίας 20230125 ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΔΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 20230125 Πίνακας Μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Μετά από Ενστάσεις

Επισκέψεις: 1202