Πρότυπα έγγραφα αιτήσεων μονίμων εκπαιδευτικών


Χορήγηση κανονικής άδειας

Χορήγηση αναρρωτικής άδειας

Χορήγηση άδειας ασθένειας τέκνου

Χορήγηση άδειας για ενημέρωση της σχολικής επίδοσης τέκνου

Χορήγηση αιμοδοτικής άδειας

Χορήγηση άδειας εξετάσεων

Χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου

Χορήγηση άδειας κύησης

Χορήγηση άδειας λοχείας

 

Πρότυπα έγγραφα αιτήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών


Χορήγηση-κανονικής-άδειας-αναπληρωτών

 

Υπεύθυνη Δήλωση  ν.1599-1986


Αρμόδια υπάλληλος: κα Τσουκάτου , 5ος όροφος, εσωτ. τηλ 506