Πρότυπα έγγραφα αιτήσεων μονίμων εκπαιδευτικών


Χορήγηση κανονικής άδειας

Χορήγηση αναρρωτικής άδειας

Χορήγηση άδειας ασθένειας τέκνου

Χορήγηση άδειας για ενημέρωση της σχολικής επίδοσης τέκνου

Χορήγηση αιμοδοτικής άδειας

Χορήγηση άδειας εξετάσεων

Χορήγηση-ειδικής-άδειας-(επιμορφωτική-δικαστηρίων-αναπηρίας-γάμου-πένθους-κλπ)

Χορήγηση-κανονικής-άδειας-κυοφορίας-μόνιμες

Χορήγηση άδειας κύησης

Χορήγηση άδειας λοχείας

Χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου

 

Πρότυπα έγγραφα αιτήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΔΕ  και Κρατικού Προϋπολογισμού


Χορήγηση-αναρρωτικής-άδειας-αναπληρωτών

Χορήγηση-κανονικής-άδειας-αναπληρωτών

Χορήγηση-άδειας-κύησης-αναπληρωτών

Χορήγηση-άδειας-λοχείας-αναπληρωτών

Χορήγηση-άδειας-ανατροφής τέκνου-αναπληρωτών

 

 

Πρότυπα έγγραφα αιτήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ ( Εξειδικευμένη-Εξατομικευμένη- Ενισχυτικής- Μουσικοί )


Χορήγηση-κανονικής-άδειας-αναπληρωτών-ΕΣΠΑ

Χορήγηση-αναρρωτικής-άδειας-αναπληρωτών-ΕΣΠΑ

Χορήγηση-άδειας-κύησης ΕΣΠΑ

Χορήγηση-άδειας-λοχείας-αναπληρωτών-ΕΣΠΑ

Χορήγηση-άδειας-ανατροφής τέκνου-αναπληρωτών-ΕΣΠΑ

 

Λογότυπο ΕΣΠΑ


Υπεύθυνη Δήλωση  ν.1599-1986


Αρμόδια υπάλληλος: κα Τσουκάτου , 5ος όροφος, εσωτ. τηλ 506, 24210-72701-2

Επισκέψεις: 1306