Πρότυπα έγγραφα αιτήσεων μονίμων εκπαιδευτικών


Χορήγηση κανονικής άδειας

Χορήγηση αναρρωτικής άδειας

Χορήγηση άδειας ασθένειας τέκνου

Χορήγηση άδειας για ενημέρωση της σχολικής επίδοσης τέκνου

Χορήγηση αιμοδοτικής άδειας

Χορήγηση άδειας εξετάσεων

Χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου

Χορήγηση άδειας κύησης

Χορήγηση άδειας λοχείας

 

Πρότυπα έγγραφα αιτήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΔΕ  και Κρατικού Προϋπολογισμού


Χορήγηση-αναρρωτικής-άδειας-αναπληρωτών

Χορήγηση-κανονικής-άδειας-αναπληρωτών

Χορήγηση-άδειας-κύησης-αναπληρωτών

Χορήγηση-άδειας-λοχείας-αναπληρωτών

Χορήγηση-άδειας-ανατροφής τέκνου-αναπληρωτών

 

 

Πρότυπα έγγραφα αιτήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ ( Εξειδικευμένη-Εξατομικευμένη- Ενισχυτικής- Μουσικοί )


Χορήγηση-κανονικής-άδειας-αναπληρωτών-ΕΣΠΑ

Χορήγηση-αναρρωτικής-άδειας-αναπληρωτών-ΕΣΠΑ

Χορήγηση-άδειας-κύησης ΕΣΠΑ

Χορήγηση-άδειας-λοχείας-αναπληρωτών-ΕΣΠΑ

Χορήγηση-άδειας-ανατροφής τέκνου-αναπληρωτών-ΕΣΠΑ

 

Λογότυπο ΕΣΠΑ


Υπεύθυνη Δήλωση  ν.1599-1986


Αρμόδια υπάλληλος: κα Τσουκάτου , 5ος όροφος, εσωτ. τηλ 506, 24210-72701-2

Επισκέψεις: 812