Πρότυπα έγγραφα αιτήσεων μονίμων εκπαιδευτικών


Χορήγηση κανονικής άδειας

Χορήγηση αναρρωτικής άδειας

Χορήγηση-άδειας-ασθένειας-τέκνου

Χορήγηση-άδειας-για-ενημέρωση-της-σχολικής-επίδοσης-τέκνου

Χορήγηση αιμοδοτικής άδειας

Χορήγηση-άδειας-εξετάσεων

Χορήγηση-ειδικής-άδειας-(επιμορφωτική-δικαστηρίων-αναπηρίας-γάμου-πένθους-κλπ)

Χορήγηση-κανονικής-άδειας-κυοφορίας-μόνιμες

Χορήγηση-άδειας-κύησης

Χορήγηση άδειας λοχείας

Χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου

Χορήγηση-άδειας-άνευ-αποδοχών

 

Πρότυπα έγγραφα αιτήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΔΕ  και Κρατικού Προϋπολογισμού


Χορήγηση-αναρρωτικής-άδειας-αναπληρωτών

Χορήγηση-κανονικής-άδειας-αναπληρωτών

Χορήγηση-άδειας-κύησης-αναπληρωτών

Χορήγηση-άδειας-λοχείας-αναπληρωτών

Χορήγηση-άδειας-ανατροφής τέκνου-αναπληρωτών

Χορήγηση-ειδικής-άδειας-(επιμορφωτική-δικαστηρίων-αναπηρίας-γάμου-πένθους-κλπ)

 

Πρότυπα έγγραφα αιτήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ ( Με Παράλληλη Στήριξη )


Χορήγηση-άδειας-ανατροφής-τέκνου-αναπληρωτών-ΕΣΠΑ

Χορήγηση-άδειας-κύησης-ΕΣΠΑ

Χορήγηση-άδειας-λοχείας-αναπληρωτών-ΕΣΠΑ

Χορήγηση-αναρρωτικής-άδειας-αναπληρωτών-ΕΣΠΑ

Χορήγηση-ειδικής-άδειας-επιμορφωτική-δικαστηρίων-αναπηρίας-γάμου-πένθους-κλπ

Χορήγηση-κανονικής-άδειας-αναπληρωτών-ΕΣΠΑ


Πρότυπα έγγραφα αιτήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ ( Χωρίς Παράλληλη Στήριξη )

Χορήγηση-άδειας-ανατροφής-τέκνου-αναπληρωτών-ΕΣΠΑ

Χορήγηση-άδειας-κύησης-ΕΣΠΑ

Χορήγηση-άδειας-λοχείας-αναπληρωτών-ΕΣΠΑ

Χορήγηση-αναρρωτικής-άδειας-αναπληρωτών-ΕΣΠΑ

Χορήγηση-ειδικής-άδειας-επιμορφωτική-δικαστηρίων-αναπηρίας-γάμου-πένθους-κλπ

Χορήγηση-κανονικής-άδειας-αναπληρωτών-ΕΣΠΑ

 


Υπεύθυνη Δήλωση  ν.1599-1986


Αρμόδια υπάλληλος: κα Τσουκάτου , 6ος όροφος, εσωτ. τηλ 605, 24210-72701

Επισκέψεις: 2024