24210-47386 -7

εσ. 705

Γραμματεία Διευθυντή/ΠΥΣΔΕ

Φασουράκη  Ρηγώ

 

24210-72198

εσ. 706

Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Κουμπαρέλου Γεωργία

 

24210-47386 -7

εσ. 704

My school, Γραμματεία ΠΥΣΔΕ

Αργύρη Ευγενία

 

24210-44420

εσ.602

Θέματα Αναπληρωτών-Ωρομισθίων Γενικής –Ειδικής Αγωγής, Κατ Οίκον Διδασκαλία, Παράλληλη Στήριξη

Μουστακίδου Ευαγγελία

 

24210-44420

εσ.600

 

 

24210-47386 -7

εσ. 703

 

Νεραντζάς Απόστολος

 

24210-47386 -7

εσ. 703

 

Σαμαράς Δημήτριος

 

24210-47386 -7

εσ. 704

 

Τσιάντου  Ειρήνη

 

24210-47386 -7

εσ. 700

Νομικά Θέματα

  

24210-44420

εσ.601

Προϊσταμένη

Χαστούκη Αργυρούλα

 

24210-44420

εσ.603

Μεταθέσεις,  Αποσπάσεις, Υπηρεσιακές Μεταβολές Μονίμων, Θέματα Μονίμων

Μπλότσου Ειρήνη

 

24210-44420

εσ.603

Μεταθέσεις,  Αποσπάσεις, Υπηρεσιακές Μεταβολές Μονίμων, Θέματα Μονίμων Απογραφή

Αραμάρη Πολυάνθη

 

24210-44420

εσ.607

Αναγνωρίσεις Προϋπηρεσίας – Μεταπτυχιακών Αναπληρωτών
Πρωτόκολλο ΠΥΣΔΕ

Πιπέρκου Ιωάννα

 

24210-44420

εσ.607

 

Μαλλιαρός Γιώργος

 

24210-72702

εσ.500

Συνταξιοδοτικά Θέματα, Υπηρεσιακές Μεταβολές, Προκηρύξεις θέσεων στελεχών

Τσακούμη Χρυσούλα

 

24210-72702

εσ.506

Τσουκάτου Άρτεμις

 

24210-72702

εσ.503

Άδειες

Παρασκευόπουλος Παύλος

 

24210-72702

εσ.503

Μετατάξεις, Κινητικότητα, Αναγνώριση Προϋπηρεσίας – Μεταπτυχιακών  Μονίμων

Συμεών Σάμιος

 

24210-72702

εσ.506

Δαλαμάγκα Γεωργία

 

24210-58416

εσ.301

Προϊσταμένη Τμήματος

Αγγελακόπουλος Κωv/νος

 

24210-58416

εσ.301

Πρωτόκολλο, Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Κουτσοφίτης Ζήσης

 

24210-58416

εσ.303

Τήρηση Αρχείου

Μπαντάνης Αθανάσιος

 

24210-58416

εσ.303

Σαραφάκη Αγγελική

 

24210-44420

εσ.605

Γνησιότητες Εγγράφων

Σαραφάκη Αικατερίνη

 

24210-44420

εσ.605

Γνησιότητες Τίτλων

Μπέα Ελένη

24210-48026

εσ.401

1.ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ
     ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΔΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ.
2. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
3. ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
4. ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ
5. ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
6. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
7. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ:
– ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
– ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ, ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ)
–  ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ- ΑΠΔ,
–  ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
–   ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
 –  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
 –  ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
  –  ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ

Καραποστόλη Άννα

24210-48808

εσ.404

1. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
2. ΧΟΡΗΓΗΣΗ Μ.Κ. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΔΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
3. ΑΠΟΔΟΧΕΣ 15ΕΤΙΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
4. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ” ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ COVID-19″
 5. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ”

Παπαναστασίου Αναστάσιος

24210-48808

εσ.404

1. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ “ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ”
2. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ “ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ”
3. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ  “ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ”
4. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ “Ε.Κ.Ο-ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ”
5. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ” ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”
6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΔΕ ΜΑΓΝΗΣΙΕΣ (ΥΔΡΕΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ)
8.ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
 9.ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Σαρικάκη Σταυρούλα

24210-48808

εσ.400

1. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ “ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ”
2. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ” ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”
3.ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ “ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ΓΕΛ/ΕΠΑΛ”
4. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΠΟ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ”
5. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ”

Δημουλά Παναγιώτα

24210-48808

εσ.400

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ”

Σκάρλα Παναγιώτα

 

 

εσ. 100

Προϊσταμένη Τμήματος 

Μπουγλός Ιωάννης

 

 

εσ. 100

Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

 

 

24210-48808

εσ.407

Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων

Σταμάτιος Μπένης

 

24210-72702

εσ.501

Υπεύθυνος  Φυσικής Αγωγής

Επισκέψεις: 1748