Μισθοδοσία Μονίμων Εκπαιδευτικών


Αρμόδια υπάλληλος: κα Καραποστόλη , 4ος όροφος, εσωτ. τηλ 404, 2421048808

 

Μισθοδοσία Αναπληρωτών  Εκπαιδευτικών ΠΔΕ


Αρμόδια υπάλληλος: κα Δημουλά , 4ος όροφος, εσωτ. τηλ 404, 2421048808

 

Μισθοδοσία Αναπληρωτών  Εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ


Αρμόδιοι υπάλληλοι: κα Σαρικάκη , κος Παπαναστασιου 4ος όροφος, εσωτ. τηλ 400,2421048808

Επισκέψεις: 1362