Ανακοινώσεις - Σελίδα 2

Ανακοινώσεις

Ειδική Προκήρυξη Κάλυψης Λειτουργικών Κενών σε Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το Σχολικό Έτος 2023-2024

ΕΞΕ - 146661 - 2023 - Ειδική…
περισσότερα....