Εκδρομές - Σελίδα 2

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, διαμονής – διατροφής σχολικών ομάδων

3834_09042024_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΑΜΟΝΗ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ Γ ΦΑΣΗ_ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ_24PROC014563186
περισσότερα....