Για Εκπαιδευτικούς - Σελίδα 37

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΙΕΚ 2021_123 ΤΕΛΙΚΟ_ΑΔΑ
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην ΚΥ των Γενικών Αρχείων του Κράτους, και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος για το σχολικό έτος 2021-2022

ΩΥΧ846ΜΤΛΗ-ΠΦΤ
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ 11 Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2021-2022’

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕ 11 & ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ…
περισσότερα....