Παρακαλούμε όλους τους  εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν στη ΔΔΕ  Α΄ και Β΄ Μαγνησίας, να μας γνωστοποιήσουν σήμερα 11/08/2021 με email που θα αποστείλουν στην ΔΔΕ Μαγνησίας  (mail@dide.mag.sch.gr), την ημέρα που επιθυμούν να παρουσιαστούν και να ορκιστούν (Πέμπτη 12/08/2021, Παρασκευή 13/08/2021, Δευτέρα 16/08/2021) καθώς και τον τρόπο ορκωμοσίας (Θρησκευτικός ή Πολιτικός Όρκος)

Αφού μας γνωστοποιήσετε την ημέρα, θα βγει ανακοίνωση από την ΔΔΕ για την ακριβή ώρα που θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ

1 ΕΝΤΥΠΟ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

3 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

4 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ

5 ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

6 ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ

7 ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΟ

8 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

9 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

10.Υ.Δ. ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΥΠ. ΠΡΙΝ 1.1.2011

Οι εκπαιδευτικοί που αδυνατούν να παρουσιαστούν στην περιοχή διορισμού, για σοβαρούς λόγους υγείας είτε λόγω εγκυμοσύνης, λοχείας, ή ακόμη σε περίπτωση που εκπαιδευτικοί οι οποίοι πάσχουν από κορωνοϊό COVID -19 και στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης της νόσου αδυνατούν να παρουσιαστούν παρακαλούνται να δουν τις παρακάτω διευκρινιστικές οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Διευκρινιστικές οδηγίες -νεοδιόριστοι

Επισκέψεις: 39