Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών Προς Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ & ΔΕ για το σχολικό έτος 2024 -2025

ΕΞΕ - 49780 - 2024 - Πρόσκληση…
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Πίνακας Κατάταξης Επιλεγέντων και Επιλαχόντων στον Ά Κύκλο ΕΣΚ 2024 (Ορθή Επανάληψη)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ Α…
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών Προς Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ & ΔΕ για το Σχολικό Έτος 2024 -2025

ΕΞΕ - 49780 - 2024 - Πρόσκληση…
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Δελτίου Tύπου Για Την Υγειονομική Εξέταση Και Πρακτική Δοκιμασία Των Υποψηφίων Για Εισαγωγή Στα ΤΕΦΑΑ Ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΦΑΑ 2024
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης Χημικού στο Ε.Σ. Φρανκφούρτης

6ΘΡΗ46ΝΚΠΔ-537 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Για Υποβολή Δηλώσεων Προτίμησης Για Βελτίωση Θέσης/Οριστική Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ…
περισσότερα....