1ο ΓΕΛ Βόλου

Στο 1ο ΓΕΛ Βόλου εγγράφονται οι απόφοιτοι του 1ου Γυμνασίου Βόλου των οποίων η διεύθυνση κατοικίας βρίσκεται 1) Ανατολικά της οδού Κύπρου και 2) Δυτικά της οδού Κύπρου και Νότια της οδού Γιάννη Δήμου). Επίσης εγγράφονται και οι απόφοιτοι του 5ου Γυμνασίου Βόλου των οποίων η διεύθυνση κατοικίας βρίσκεται βόρεια της οδού Ανθ. Γαζή.

Εκτιμώμενος αριθμός μαθητών: 106. Αριθμός τμημάτων: 4.

2ο ΓΕΛ Βόλου

Στο 2ο ΓΕΛ Βόλου εγγράφονται 1) οι απόφοιτοι του 2ου Γυμνασίου Βόλου.

3ο ΓΕΛ Βόλου

Στο 3ο ΓΕΛ Βόλου εγγράφονται 1) οι απόφοιτοι του 3ου Γυμνασίου Βόλου 2) οι απόφοιτοι του 5ου Γυμνασίου Βόλου των οποίων η διεύθυνση κατοικίας βρίσκεται νότια της οδού Ανθ. Γαζή.

Εκτιμώμενος αριθμός μαθητών: 104. Αριθμός τμημάτων: 4.


4ο ΓΕΛ Βόλου

Στο 4ο ΓΕΛ Βόλου εγγράφονται οι απόφοιτοι του 10ου Γυμνασίου Βόλου καθώς και οι απόφοιτοι  του 4ου Γυμνασίου Βόλου.

Εκτιμώμενος αριθμός μαθητών: 123. Αριθμός τμημάτων: 5.

 

5ο ΓΕΛ Βόλου

Στο 5ο ΓΕΛ Βόλου εγγράφονται 1) οι απόφοιτοι του 1ου Γυμνασίου Βόλου των οποίων η διεύθυνση κατοικίας βρίσκεται Ανατολικά της οδού Ιωλκού, Βόρεια της οδού Γ. Δήμου και Δυτικά της οδού Κύπρου,  2) οι απόφοιτοι του 6ου Γυμνασίου Βόλου των οποίων η διεύθυνση κατοικίας βρίσκεται Ανατολικά της οδού Ιωλκού, 3) οι απόφοιτοι του Γυμνασίου Ιωλκού.

Εκτιμώμενος αριθμός μαθητών: 69. Αριθμός τμημάτων: 3.

 

6ο ΓΕΛ Βόλου

Στο 6ο ΓΕΛ Βόλου εγγράφονται 1) οι απόφοιτοι του 7ου Γυμνασίου Βόλου, 2) οι απόφοιτοι του 9ου Γυμνασίου Βόλου των οποίων η διεύθυνση κατοικίας βρίσκεται Νότια της οδού Λόρδου Βύρωνος.

Εκτιμώμενος αριθμός μαθητών: 91. Αριθμός τμημάτων: 4.

 

7ο ΓΕΛ Βόλου

Στο 7ο ΓΕΛ Βόλου εγγράφονται 1) οι απόφοιτοι του 9ου Γυμνασίου Βόλου των οποίων η διεύθυνση κατοικίας βρίσκεται Βόρεια της οδού Λόρδου Βύρωνος, 2) οι απόφοιτοι του 6ου Γυμνασίου Βόλου των οποίων η διεύθυνση κατοικίας βρίσκεται Δυτικά της οδού Ιωλκού,  3) οι απόφοιτοι του 1ου Γυμνασίου Βόλου των οποίων η διεύθυνση κατοικίας βρίσκεται Δυτικά της οδού Ιωλκού και Βόρεια της οδού Γιάννη Δήμου) και 4) οι απόφοιτοι του 4ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας με διεύθυνση κατοικίας την Αγία Παρασκευή.

Εκτιμώμενος αριθμός μαθητών: 62. Αριθμός τμημάτων: 3.

 

8ο ΓΕΛ Βόλου

Στο 8ο ΓΕΛ Βόλου θα εγγραφούν 1) οι απόφοιτοι του 8ου Γυμνασίου και 2) οι απόφοιτοι με διεύθυνση κατοικίας στην Άλλη Μεριά.

Εκτιμώμενος αριθμός μαθητών: 53. Αριθμός τμημάτων: 3.


1ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας

Στο 1ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας εγγράφονται 1) οι απόφοιτοι του 1ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας

 

2ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας

Στο 2ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας εγγράφονται οι απόφοιτοι του 2ου του 3ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας και του 4ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας, πλην των μαθητών με διεύθυνση κατοικίας την Αγία Παρασκευή.

Εκτιμώμενος αριθμός μαθητών: 114. Αριθμός τμημάτων: 5.

Οι απόφοιτοι των υπολοίπων Γυμνασίων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Β. Σποράδων, των οποίων οι Γονείς ή Κηδεμόνες επιλέγουν για τη φοίτησή τους το Γενικό Λύκειο, εγγράφονται στα αντίστοιχα ή πλησιέστερα Γενικά Λύκεια.

Οι απόφοιτοι όλων των Γυμνασίων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Β. Σποράδων, των οποίων οι Γονείς ή Κηδεμόνες επιλέγουν για τη φοίτησή τους το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), εγγράφονται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) της επιλογής τους.   Υπενθυμίζεται ότι: «Οι μαθητές της Α΄ τάξης των ΕΠΑΛ δικαιούνται μεταφοράς για το πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας τους ΕΠΑΛ…», (παράγραφος 1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Αριθμ. 50025/19-09-2018  (ΦΕΚ   4217/Β’/26-09-2018)).

Οι απολυτήριοι τίτλοι Γυμνασίων θα αποσταλούν στα Λύκεια μετά το τέλος των ηλεκτρονικών εγγραφών (e-εγγραφές) και την επεξεργασία τους από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας όπως προβλέπεται από τις παραγράφους Α’ και Δ’  του άρθρου 9 της Υ.Α. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (ΦΕΚ 2005 Β΄/ 31-05-2019).


ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΛΥΚΕΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 71 Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102Α’) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Λύκειο Υποδοχής Δομή φιλοξενίας προσφυγοπαίδων
1ο  ΕΠΑ.Λ.  Βόλου Δομή Φιλοξενίας¨ΑΡΣΙΣ¨ ( περιοχή Μακρυνίτσας)
1ο ΕΠΑ.Λ.  Βόλου Δομή Φιλοξενίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Παιδόπολη  Αγριάς)
1ο  ΕΠΑ.Λ. Νέας Ιωνίας Δομή Φιλοξενίας ¨ΜΟΖΑ¨


ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΛΥΚΕΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 71 Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102Α’) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022
 

Λύκειο Υποδοχής Δομή φιλοξενίας προσφυγοπαίδων
2ο  ΕΠΑ.Λ. Βόλου  (εσπερινό) Δομή Φιλοξενίας ¨ΑΡΣΙΣ¨ ( περιοχή Μακρυνίτσας)
2ο  ΕΠΑ.Λ. Βόλου  (εσπερινό) Δομή Φιλοξενίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Παιδόπολη  Αγριάς)
2ο  ΕΠΑ.Λ. Βόλου  (εσπερινό) Δομή Φιλοξενίας  της ΑΡΣΙΣ , Κοινωνικά Διαμερίσματα Βόλου
4ο  ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας  (εσπερινό) Δομή Φιλοξενίας ¨ΜΟΖΑ¨
1Ο ΕΠΑ.Λ Βόλου Δομή Φιλοξενίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Παιδόπολη  Αγριάς)

 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΣΕ ΓΕΛ

Views: 871