• Η υπηρεσία είναι αρμόδια σε θέματα που αφορούν  τοποθετήσεις, διαθέσεις, μετακινήσεις εκπ/κών καθώς και αλλαγής υποχρεωτικού ωραρίου.
    Για θέματα που αφορούν σε εγγραφές μαθητών, κατανομή σε τμήματα κλπ. αρμόδια είναι η  ομάδα υποστήριξης του MySchool (τηλ. 8012008040).
  • Όλες οι τοποθετήσεις πραγματοποιούνται από την υπηρεσία μας. Οι αναπληρωτές τοποθετούνται στο MySchool μερικές ημέρες μετά την τοποθέτησή τους στα σχολεία.

Αρμόδια υπάλληλος: Γεωργία Κουμπαρέλου , 7ος όροφος, εσωτ. τηλ 704

Views: 784