Από το ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας καλούνται οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω κατηγοριών, οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση:

  • Συμπλήρωση ωραρίου
  • Διάθεση ΠΥΣΔΕ
  • Αποσπασμένοι

κατά το προηγούμενο διάστημα (Ιούλιος 2021), να υποβάλλουν την αντίστοιχη αίτηση μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pysde@dide.mag.sch.gr.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και 12-09-2021.

Οι αιτήσεις  θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία των κριτηρίων ή των λόγων απόσπασης τους οποίους επικαλούνται.

Θεωρείστε ότι υπάρχει λειτουργικό κενό σε κάθε σχολική μονάδα και δηλώστε τη  σειρά προτίμησής σας.

Επισυνάπτονται :

ΕΝΤΥΠΟ-1-ΑΙΤΗΣΗ-ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ-ΕΝΤΟΣ-ΠΥΣΔΕ-2021-2022

ΕΝΤΥΠΟ-2-ΑΙΤΗΣΗ-ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ-ΕΝΤΟΣ-ΠΥΣΔΕ-ΣΜΕΑΕ-ΤΕ-2021-2022

ΕΝΤΥΠΟ-3-ΑΙΤΗΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥ-ΑΠΟ-ΑΛΛΟ-ΠΥΣΔΕ-ΓΙΑ-ΓΕΝ-ΠΑΙΔΕΙΑ-2021-2022

ΕΝΤΥΠΟ-4-ΑΙΤΗΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥ-ΑΠΟ-ΑΛΛΟ-ΠΥΣΔΕ-ΓΙΑ-ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ-ΤΕ-2021-2022

ΕΝΤΥΠΟ-5-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΩΡΑΡΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ-6-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ-7-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΩΡΑΡΙΟΥ-ΣΕ-ΣΜΕΑΕ-ΤΕ

ΕΝΤΥΠΟ-8-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΩΡΑΡΙΟΥ-ΣΤΟ-ΜΟΥΣΙΚΟ-ΣΧΟΛΕΙΟ-ΒΟΛΟΥ

Επισκέψεις: 39