Προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των Οριστικών Τοποθετήσεων μέχρι και την Πέμπτη 7-7-2022 και ώρα 15:00

μόνο ηλεκτρονικά στο mail του ΠΥΣΔΕ. Μαγνησίας:pysde@dide.mag.sch.gr

Επισκέψεις: 959