Υποβολή ενστάσεων μέχρι και την Παρασκευή 11-06-2021 και ώρα 11:00 π.μ. στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο email: pysde@dide.mag.sch.gr

ΜΟΡΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠ-ΚΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 08-06-2021 – ΠΥΣΔΕ 11η – ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 2021

 

Επισκέψεις: 45