Καλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για τα κενά που αναγράφονται στον πίνακα μέχρι την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021 και ώρα 15:00 μ.μ. μόνο ηλεκτρονικά στο email: mail@dide.mag.sch.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ 16 08 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 16-08-2021 – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2021

ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ 2021

Επισκέψεις: 190