Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών στη ΔΔΕ Μαγνησίας για την ανανέωση αδειών διδασκαλίας /αναγγελία έναρξης επαγγέλματος σε Φροντιστήρια, ΚΞΓ και κατ’οίκον, θα γίνεται ηλεκτρονικά (στο mail@dide.mag.sch.gr) ή ταχυδρομικά (ΔΔΕ Μαγνησίας, Επτά Πλατανίων 16, 38333, Βόλος).

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον το αίτημα δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο (τηλεφωνικά, e-mail, ταχυδρομείο) θα επιτρέπεται η είσοδος στην υπηρεσία μόνο κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 2421047386 (Α. Χρυσοχού – Ν. Κωφού)

Συνημμένα θα βρείτε το ΦΕΚ με τα αναλυτικά δικαιολογητικά ανά περίπτωση, την αίτηση που πρέπει να συνοδεύει την κατάθεση των δικαιολογητικών και πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης.

Επιπλέον καλείστε να προσκομίσετε αντίγραφο από  επίσημο έγγραφο (π.χ. εκκαθαριστικό Εφορίας, Λογαριασμός ΔΕΗ, Κινητής Τηλεφωνίας κ.λ.π.)   στο οποίο να αναγράφεται  ο Α.Φ.Μ. σας.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

FEK 3369B-21

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

 

Επισκέψεις: 443