ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ


Διευκρινήσεις για την Ανάληψη Υπηρεσίας Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ

  1. Οι αναπληρωτές θα πρέπει να προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης στις 08: 00 η ώρα και να καταθέτουν το σύνολο των δικαιολογητικών τους, όπως περιγράφονται στην ιστοσελίδα μας.
  2. Οι διευθυντές των σχολείων να προβαίνουν στη ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο myschool  πάραυτα την ίδια ημέρα.
  3. Οι αναπληρωτές αμέσως μετά να εισέλθουν από σταθερό Η/Υ στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr, προκειμένου να κάνουν αποδοχή της ψηφιακής σύμβασης

Προσοχή ! Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 14.00 η ώρα καθημερινά, διαφορετικά δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα.

Επισκέψεις: 13