ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν στην προηγούμενη φάση ΚΑΙ επιθυμούν οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση σε

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ των σχολικών μονάδων να υποβάλουν δήλωση προτίμησης τοποθέτησης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο mail του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Μαγνησίας: pysde@dide.mag.sch.gr

από Τρίτη 5/07/2022 έως και Πέμπτη 7/07/2022 και ώρα 23:59.

 

Επισυνάπτεται: ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ 05 07 2022

Επισκέψεις: 1576