Μέχρι και την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο email: pysde@dide.mag.sch.gr

Οι αιτήσεις ΜΟΝΟ των εκπαιδευτικών που τέθηκαν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ λόγω μετατροπής των σχολείων της οργανικής τους σε Πρότυπα-Πειραματικά, θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία των κριτηρίων (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης – εντοπιότητας – βεβαίωση σπουδών τέκνων – βεβαίωση συνυπηρέτησης). Αν τα δικαιολογητικά αυτά έχουν υποβληθεί ήδη στις αιτήσεις μετάθεσης – βελτίωσης – οριστικής τοποθέτησης δεν απαιτείται η υποβολή τους.

Προς διευκόλυνση της υπηρεσίας για την ταχύτερη διενέργεια της διαδικασίας των τοποθετήσεων, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να αποστείλουν στη ΔΔΕ Μαγνησίας μαζί με την αίτησή τους, τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και εντοπιότητας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 16-06-2021 – ΠΥΣΔΕ 12η – ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 2021

Βελτιωσεις 15 06 2021 κενα

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΄06 2021

Visits: 434