Για Εκπαιδευτικούς

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Πινάκων Δεκτών – Μη Δεκτών Υποψηφίων Διευθυντών μετά από Ενστάσεις

Ανακοινώνουμε τους Πίνακες Δεκτών Υποψηφίων Διευθυντών/ριων Σχολικών…
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Τροποποίησης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Πλήρωση Με Επιλογή Των Θέσεων Διευθυντών/Ντριων Προτύπων Και Πειραματικών Σχολείων

ΨΚΦΒ46ΜΤΛΗ-ΕΦ0
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Τροποποίηση Της Προκήρυξης-Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Πλήρωση Θέσεων Με Επιλογή Διευθυντών Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.Επα.Λ.)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-Π ΕΠΑ Λ
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση με επιλογή των θέσεων Διευθυντών/ντριων Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

ΨΨΘΜ46ΜΤΛΗ-1ΣΦ_ΟΡΘΟ
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή διευθυντών προτύπων επαγγελματικών λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ω83Ζ46ΜΤΛΗ-ΟΚΜ
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Επιλογής Διευθυντών Σχολ Μονάδων Μαγνησίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ-ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε.Μαγνησίας 2022 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
περισσότερα....
Ανακοινώσεις

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων μεταθέσεων & πινάκων βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022-2023

Σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 126423/Ε4/14/10/2022 εγκύκλιο  Μεταθέσεων  μελών…
περισσότερα....