Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2022_ΑΔΑ ΡΒΔΦ46ΝΠΙΘ-6ΞΡ

Επισκέψεις: 59