Από το ΠΥΣΔΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Πράξη 16η 20-06-2022) ανακοινώνονται τα οργανικά κενά, σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης, όπως αυτά εμφανίζονται στο συνημμένο αρχείο.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι:

  1. μετατέθηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας (ΣΜΕΑΕ-Τ.Ε.)
  2. ζητούν βελτίωση θέσης
  3. είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ (προσωρινά τοποθετημένοι)

 

Να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για τα κενά που αναγράφονται στον πίνακα καθώς και για τυχόν κενά που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία των βελτιώσεων, μέχρι και την Πέμπτη 30-06-2022 και ώρα 15.00 ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο email: pysde@dide.mag.sch.gr

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι εκτός από τα αναγραφόμενα κενά του πίνακα, μπορούν να δηλώσουν και κενά που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΜΕΑΕ- Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ για ΒΕΛΤΙΩΣΗ κ από ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΜΕΑΕ ΤΕ 23 06 2022Α

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2022

Επισκέψεις: 1414